Jdi na obsah Jdi na menu
 

Leden 2010

NOVĚ KAŽDÉ pondělí: pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi 0+ měsíců - MIMI KLUB 9-11:30 hod.

27.1. 2010 od 13:30 do 15 hod. MAŠKARNÍ KARNEVAL školní družiny v tělocvičně ZŠ, na který jsou srdečně zváni i rodiče s malými dětmi. Každá maska bude odměněna.

30.1. 2010 od 14,30 hod. DISKOTÉKA pro děti v X-clubu.

14. 1. 2010 od 15 hodin v Klubu malých Dubáčků.

ObrazekDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – HUDEBNÍ KURZY YAMAHA DUBÁ 2010

Přijďte se podívat, jak může vypadat hudební kroužek pro děti již od 4 měsíců! Kurzy jsou vedeny profesionály a program je přizpůsoben věku dítěte, v ČR již funguje několik let především ve větších městech. Zažijte se svými dětmi něco nového! Věnujte dětem vzdělání, to se jim neztratí, nezniční a neznehodnotí inflací!

KONEČNÉ TERMÍNY KURZŮ DOMLUVÍME NA TÉTO SCHŮZCE !

15 – 16 hodin Rytmické krůčky /od 4 let do 6 let/ - informativní schůzka s možností zapsání se do kroužku
 
V kurzu jde o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti. Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání. Kurz lze absolvovat i bez doprovodu rodičů.
 
16 – 17 hodin Robátka /děti od 4 měsíců do 18 měsíců/ - ukázková hodina ZDARMA s možností zapsání se do kurzu

Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

17 – 18 hodin První krůčky k hudbě /18 měsíců až 4 roky/ - ukázková hodina ZDARMA s možností zapsání se do kurzu

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.
 
Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář